Samhällsservice

Oavsett om du är turist eller boende i Trosa är det bra att känna till var samhällsservicen finns. Behöver du plötsligt söka vård, eller komma i kontakt med polis, underlättar det att veta var polisstationen och närmsta sjukhus ligger, till exempel. Här kan du läsa om var några av de viktiga samhällsfunktionerna i Trosa är lokaliserade. 

Vård

Vid akuta situationer bör du alltid ringa 112. Behöver du rådgivning är det enkelt att ringa Vårdguiden på telefon, som har numret 1177. När du ringer 1177 kan du få rådet att uppsöka sjukhus eller vårdcentral. Om du bor i Trosa kan du lista dig på den vårdcentral du vill gå hos. 

Vill du få annan typ av vård, till exempel om du vill göra hälsokontroller, finns det gott om företag som samarbetar med vårdcentraler över hela landet. Ett exempel på en sådan aktör är Medisera. På deras hemsida går det snabbt att söka var den närmaste mottagningen finns. 

För akuta situationer finns flertalet mottagningar i Södermanland. Till exempel finns Södertälje sjukhus och Nyköpings lasarett nära.

Polis

Polisen i Trosa har en station strax norr om orten, i Vagnhärad. Hit kan du till exempel åka för att anmäla ett brott, få information om lokala regler och bestämmelser eller för att ordna med pass. 

Lokaltidningen

Genom att läsa Södermanlands Nyheter kan du informeras om pågående händelser på orten. Till exempel kan du läsa om hur det ser ut med eldning (det går också att ringa för att ta reda på detta), eller om man har infört badförbud under vissa platser i närheten av Trosa. 

Genom lokaltidningen får du information som potentiellt kan vara mycket viktig att känna till för den som befinner sig i kommunen. Tidningen handlar inte enbart om händelser i Trosa – men det är enkelt att hitta de artiklar som gör det.